“אווופס – שכחתי…” סדנה להקניית אסטרטגיות זכירה וצמצום טעויות

960.00

Description

חלק מהטעויות שלנו נובעות מאינפורמציה רבה ולא מאורגנת, אשר דורשות יכולות ארגון נכון וזיכרון.
לטעויות שלנו יש מחיר אישי, כלכלי, חברתי… כיצד ניתן למזער אותן?