“שפר.י הופעתך” הכנה לצו ראשון

מטרת הסדנה:

•הכנה לקראת תהליכי צו ראשון – העלאת תחושת המסוגלות והביטחון העצמי של בני הנוער במבחן בלשכת הגיוס.

•רכישת כלי חשיבה וביצוע בתחומים אשר יסייעו לבני הנוער להצליח במבחן הפסיכוטכני.

תכני
הלימוד:

מבחני צורות

סדרות מספרים

בעיות בחשבון 

מילוי הוראות

אנלוגיות מילוליות

קידוד

אוכלוסיית יעד: תיכון

היקף שעות: 16

מס’ מפגשים: 4

היה שותף!

תרומתכם תאפשר לנו להמשיך לקדם תכניות לקידום מימוש הפוטנציאל

מידע אישי

Billing Details

סה"כ תרומה: €50