סדנת התמודדות עם מבחנים

מטרת הסדנה:

•התלמיד יגדיר מה היה רוצה לשפר בתהליך הלמידה למבחן, במהלכו ולאחריו.

•היכרות עם כלים ללמידה אפקטיבית בכל אחד משלבי הלמידה.

•היכרות עם דרכים אפקטיביות להתמודדות עם חרדת בחינות.

תכני הלימוד:

התארגנות לקראת מבחן

עיבוד חומר

אסטרטגיות זכירה

סוגי מבחנים- טיפים

חרדת מבחנים

אוכלוסיית יעד: תיכון/סטודנטים

היקף שעות: 6 שעות

מס’ מפגשים: 2

עלות: 750 ₪

היה שותף!

תרומתכם תאפשר לנו להמשיך לקדם תכניות לקידום מימוש הפוטנציאל

מידע אישי

Billing Details

סה"כ תרומה: €50