“מסדרים לכם את הראש” סדנת אסטרטגיות זכירה

מטרת הסדנה:

•היכרות עם הערוצים השונים באמצעותם אנו קולטים מידע.

•ידיעת והבנת האופן בו הזיכרון שלנו עובד.

•לימוד אסטרטגיות שונות העומדות לרשותנו על מנת שנוכל לזכור את הידע הרב בו אנו נתקלים.

נושאים
עיקריים:

ערוצי קליטה

איך עובד הזיכרון שלנו?

אסטרטגיות זכירה

אוכלוסיית יעד: תיכון/סטודנטים/ קהל
רחב

היקף
שעות:
6 שעות

מס’
מפגשים:
2

עלות: 750 ₪

היה שותף!

תרומתכם תאפשר לנו להמשיך לקדם תכניות לקידום מימוש הפוטנציאל

מידע אישי

Billing Details

סה"כ תרומה: €50