“מה קורא?” סדנת מיפוי טקסטים

מטרת הסדנה:

•היכרות עם השלבים השונים בקריאת טקסט.

•חשיפה לפעולות מומלצות בכל אחד מן השלבים

  •היכרות של שלושה סוגי מיפויים והתנסות בהם.

תכני
הלימוד:

שלבים בקריאת טקסט

קדם קריאה

מהלך הקריאה

אסטרטגיות להפקת מידע מטקסט

סוגי מיפויים

אוכלוסיית יעד: תיכון/סטודנטים

היקף
שעות:
6
שעות

מס’
מפגשים:
2

עלות: 750 ₪

היה שותף!

תרומתכם תאפשר לנו להמשיך לקדם תכניות לקידום מימוש הפוטנציאל

מידע אישי

Billing Details

סה"כ תרומה: €50