הבנת הוראות ותקשורת בינאישית

מטרת הסדנה:

•הכרה ומודעות לאחריות של שני הצדדים בהעברת מסר.

•חשיפה לעקרונות עבודה בתהליך מילוי הוראות נכון.

•הכרת סוגים שונים של הוראות ושגיאות תקשורת אשר יכולות לנבוע מתוך הוראות שונות.

תכני
הלימוד:

הוראה צרה ורחבה

אסטרטגיות להתמודדות עם הוראה מורכבת

מקובעות לעומת יצירתיות

סיבות לשגיאות ודרכי התמודדות

אוכלוסיית יעד: תיכון/סטודנטים/קהל רחב

היקף
שעות:
6
שעות

מס’
מפגשים:
2

עלות: 750 ₪

היה שותף!

תרומתכם תאפשר לנו להמשיך לקדם תכניות לקידום מימוש הפוטנציאל

מידע אישי

Billing Details

סה"כ תרומה: €50