אודות התכנית לבוגרים

אודות המחלקה לבוגרים

התוכניות השונות לבוגרים של מכון פוירשטיין, מאפשרות לצעירים עם מוגבלויות בני 18 ומעלה לשמר אורח חיים כמה שיותר נורמטיבי, להמשיך לפתח את היכולות הקוגניטיביות והחברתיות ולהתערב בקהילה – באמצעות דיור, תעסוקה משמעותית והכנה לחיי משפחה.

במכון פוירשטיין אנחנו מאמינים בזכותו הבסיסית של כל אדם לחיים שוויוניים ונורמליים ואנחנו מסתמכים על תורתו וחזונו של מייסד המכון פרופסור פוירשטיין – בדבר האמונה ביכולת של בעלי מוגבלויות להתפתח, באופן שיעצים את יכולותיהם ויאפשר להם להשתלב בחברה ובתעסוקה חיונית ומשמעותית ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם.“אל תקבלוני כמות שאני”

התוכניות בנויות כסביבה מְשַׁנָּה ומתבססות על ערכים של אחריות אישית, חיוניות, מילוי תפקידים בחברה, עזרה לזולת ורכישת ידע ומיומנויות חדשות. האפשרות לעבוד לצד אוכלוסיות שונות משדרגת את מקומם של צעירים אלו בחברה, מנפצת סטיגמות ומאפשרת להם חיים מלאי משמעות, המהווים מנוף להתפתחות העתידית שלהם.

איך אנחנו עושים את זה?

 ” יצירת מערך שלם – שילוב של כל התוכניות השונות, נותנת מענה על מכלול הצרכים ומספקת פתרונות בתחומי תעסוקה, דיור, חברה ולימודים. “

אבחון הפוטנציאל – אבחון וניתוב בהתאם ליכולות האישיות, לנטיות ולכישורים של כל אחד ואחת.

שינוי חשיבתי – פיתוח החשיבה ועזרה בהתגברות על החסמים הקוגניטיביים והרגשיים ורכישת מבנים חשיבתיים וקוגניטיביים חדשים.

פיתוח והעצמה – אנחנו מאפשרים פיתוח מתמיד והעצמת היכולות של צעירים אלו.

פיתוח מיומנויות שונות – טיפוח של מיומנויות הדרושות להם לצורך שילוב מלא בקהילה, מתוך רצון לאפשר להם להפוך לאנשים עצמאיים, פרודוקטיביים ומעורבים בקהילה.

במכון פוירשטיין אנחנו מאמינים, ביכולת של צעירים בעלי מוגבלויות להשתלב באופן מלא בחברה ובזכות שלהם להתפתחות אישית ואורח חיים נורמטיבי.

אתם מוזמנים לצעוד ביחד איתנו, בשביל שיוביל אתכם בדרך לחיים שכאלה.

תקציר התוכניות השונות (שם התוכנית – כפתור שמוביל לעמוד הרלוונטי, בדומה למה שקיים באתר הישן)

מערך הדיור

מערך הדיור העצמאי בקהילה של מכון פוירשטיין מציע מסגרת שיקומית, השואפת להכין את הדיירים לחיי קהילה עצמאיים ולהפוך אותם לבוגרים פעילים ומעורבים בחברה.

מערך התעסוקה

מערך התעסוקה של מכון פוירשטיין מציע מסגרת תעסוקתית ולימודית, השואפת לאפשר לצעירים להשתלב בעשייה משמעותית. מערך התעסוקה מורכב משתי זרועות שונות: מגמה ירוקה – הכשרה ותעסוקה בגינון ומחזור ואל”א (אנשים למען אנשים) – עבודה עם אוכלוסיית הגיל השלישי וכסייעים בגני ילדים. שילוב הצעירים במסגרות שונות תלוי ברמות התפקוד של כל אחד ואחת.

מרכז חזו”ן

מרכז חזו”ן (חברות, זוגיות, ונישואין) של מכון פוירשטיין מציע מסגרת הכשרה וליווי מקיפים, לצעירים בעלי מוגבלויות לקראת זוגיות ונישואין. על מנת להקנות להם את הכלים והדרך, ליצירת חיים משפחתיים מלאים.

היה שותף!

תרומתכם תאפשר לנו להמשיך לקדם תכניות לקידום מימוש הפוטנציאל

מידע אישי

Billing Details

סה"כ תרומה: €50