קורסים

התמודדות עם מבחנים

לסדנה

אסטרטגיות זכירה

לסדנה

ניהול זמן

לסדנה

מיפוי טקסטים

לסדנה

הבנת הוראות ותקשורת בינאישית

לסדנה

הכנה לצו ראשון

לסדנה

אסטרטגיות למידה

לקורס

העשרה אינסטרומנטלית-למורים

לקורס

היה שותף!

תרומתכם תאפשר לנו להמשיך לקדם תכניות לקידום מימוש הפוטנציאל

מידע אישי

Billing Details

סה"כ תרומה: €50